Правителството реши да открие процедура за концесия за строителство на Летище Пловдив. Това съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в Министерския съвет, цитиран от БТА. Процедурата ще бъде изцяло публична, добави той.

Преди 4 години държавата отново се опита да даде аеропорта на концесия, но процедурата беше спряна през 2018 г., защото победителят, китайско-холандски холдинг отказа да подпише договор.

Друг аргумент за края на процедурата беше, че тя е проведена по стария Закон за концесиите, който не е обвързан с евроизискванията.

Срокът на концесията, за която ще предостави летището, заедно със строителството и дейностите по предоставянето на летищни услуги, е 35 години. При оценяването на участниците техническото предложение ще има относителна тежест 55%, 45% ще бъда финансово предложение, уточни министър Желязков.

Изискванията към участниците в процедурата ще бъдат практически опит в експлоатация на международно летище с пътникопоток не по-малко от 450 хил. души годишно, както и не по-малко на 5 години през изминалите 10 години.

Освен това кандидатите трябва да имат регистриран основен капитал не по-малко от 1 млн. лв. Размерът на балансовата или пазарна стойност на дълготрайните материални активи не трябва да е по-малък от 40 млн. лв. Кандидат концесионерите трябва да са финансирали поне един проект, чиято стойност надвишава 10 млн. лв. през последните 10 години, посочи Росен Желязков. Участниците в процедурата трябва да имат и опит в набирането на финансови средства.

Концесионното възнаграждение има две ставки – фиксирана и плаваща. Плаващата е 5% от брутния приход на концесионера на годишна база, но не по-малко от 100 хил. на година. Инвестициите, които се очакват, трябва да бъдат не по-малко от 100 млн. лв.