Правителството отмени свое решение от 24 март 2021 г. за отделяне на населени места от община Несебър, област Бургас, и създаване на нова община с административен център гр. Обзор, област Бургас. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Той обясни, че решението е взето след направен финансов анализ, от който става ясно, че отделянето на Обзор като самостоятелна община ще породи изключително тежки финансови затруднения, както за администрацията, така и за местното население. Това би довело до повишаване размера на местните данъци и такси.

„Представете си какъв административен потенциал трябва да има, колко административни длъжности трябва да има, за да може да функционира нормално една община. Тя трябва да има администрация, данъчни служби, общински съвет. Може да се окаже, че населението може и да не стигне, за да попълни длъжностите“, каза регионалният министър. 

Според него населението в Обзор и няколкото населени места около него е 2331 души - по-малко от необходимото, заложено в Закона за административно-териториалното устройство на Република България този брой жители е недопустим за създаване на отделна община.

Като абсурдно и обидно определи решението на МС кметът на Обзор Христо Янев. Според организаторите на референдума за отделянето на града от община Несебър в самостоятелна община това е незачитане на пряката демокрация.

"Потресени сме от днешното решение! Два редовни и два служебни кабинета дадоха становище, че няма пречки за отделянето на Обзор в нова община. Съдът призна резултатите от референдума. Накрая трети служебен кабинет, и то в края на мандата си, взе едно абсурдно решение", коментира Янев пред btv.