Всеки гражданин може да намали данъците си наполовина, ако направи дарение на Центъра "Фонд за асистирана репродукция" и/или Центъра "Фонд за лечение на деца", съобщават от НАП.

Друго данъчно облекчение, което могат да ползват българите, е за дарение за културата - за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата в качеството им на "меценати. С парите, платени за култура обаче може да се намали с едва 15% данъчната основа.

До 5% от всички доходи на физическите лица се намаляват с дарения в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика.

Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

По-ниски данъци ще плащат и онези, които решат да помогнат финансово на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на УНИЦЕФ.

Според закона общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г., уточняват от НАП.