Повече от две седмици без вода са жителите на квартал „Пастир” в Генерал Тошево.

Според здравните власти пробите от водата продължават да не отговарят на изискванията след замърсяването на водопреносната мрежа с пестициди.

А местните вече се готвят за протести.

За готвене и пиене хората си купуват минерална вода. А магазин в квартала няма.

От ВиК казват, че са промили системата на квартала над 30 пъти.

„Изследвахме  водата по химичен състав, по микробиология, изследвахме я за пестициди. От всичките лаборатории получихме потвърждение, че водата е в норма и е годна за питейно-битови цели”, твърди инж. Павел Павлов, главен инженер на ВиК-Добрич.

Не така мислят обаче от РЗИ.

„За съжаление това, което ВиК твърдят, не отговаря  напълно на истината. Защото към днешна дата ние имаме данни само за едно от активните вещества, които се съдържат в трите продукта за растителна защита за които има данни, че са постъпили във водопроводната мрежа в квартал Пастир”, казва д-р Светла Ангелова, директор на РЗИ-Добрич.

Според представителите на ВиК-Добрич у нас няма лаборатория, която да изследва тези вещества.  Но са намерили лаборатория, която сега  разработва методика за изследването им. А  докато това стане и водата бъде изследвана, над 300 души ще продължат да бъдат без вода.