Повече от 10 институции у нас отговарят за безопасността на движението. Това са установили експерти, търсещи отговор на въпроса защо се разминават данните за броя на ранените на пътя.

Затова настояват една агенция да контролира работата.

Сред държавните институции водеща е Министерството на транспорта, което предлага Закона за движение по пътищата, в момента пише напълно нов. Към министерството е Държавната автомобилна инспекция, която отговаря за шофьорските изпити и за изправността на автомобилите, които се движат по пътищата.

Заблуда е, че за безопасността по пътищата отговаря само МВР.  Оказва се, че МВР отговаря само за поведението на шофьорите.

„Имаме недостатъчен и неефективен контрол – това е МВР. Имаме недостатъчно добро взаимодействие между Спешната помощ и останалите институции, когато се налага", заяви експертът и бивш началник на КАТ Богдан Милчев.

Министерството на отбраната регистрира военната техника, която се придвижв апо пътищата. Земеделското – за земеделската и превозващата храни.

Министерството на правосъдието има отношение към законодателството и Закона за административните наказания и нарушения.

"Министерството на финансите, имаме една институция НАП, която отговаря за събирането на глобите", допълни Богдан Милчев.

Разпръснатата отговорност води до грешни изводи и анализи на причините за катастрофите.

„Последният ни пресен пример на магистрала „Тракия” – едната институция каза пушекът е проблемът, другата, че е мъгллата, след това казаха, че и двете са повлияли. Получва се колективна безотговорност”, коментира още Богдан Милчев.

„Разликата в статистиката, която се получава от ранените при ПТП, която беше подадена от Министерството на здравеопазването, и тази статистика, която беше подадена от КАТ – разминаването е 50%, каза Настимир Ананиев, председател на транспортната комисия в 43-то НС.

Единна агенция на подчинение на МС преди години препоръчва и Световната банка.

„Световната банка и ООН ни предлагат да бъде създаден такъв орган още през 2011 г.. Вече няколко години ние сме в забава да изпълним тази препоръка”, допълни Георги Кардашев от Сдружение мрежа за инициативи и решения.

Предложението на експертите е подобна агенция да бъде създадена с новия Закон за движението по пътищата.

Според статистиката възможността да загинете при катастрофа в в България е два пъти по-голяма, отколкото в ЕС, а щетите за държавата от катастрофи се равняват годишно на милиард и 800 милиона лева.