Пострадали, оказали се длъжници и изгубили имоти и спестявания, без да знаят, че са осъдени, излизат на протест пред Съдебната палата и президентството.

В разследване на bTV ви показахме как Гражданския процесуален кодекс позволява всеки да бъде посочен като длъжник, като за това не са нужни никакви документи.

В този случай дългът трябва да е до 25 хил. лв. За по-големи суми са нужни документи, като записи на заповед.

Съдът обаче не е задължен да проверява достоверността им. В повечето случаи „нарочените” за длъжници не са били уведомени според закона и са пропуснали сроковете за обжалване.

Пострадалите разбират, че са попаднали в порочен кръг, едва когато вече  са загубили имуществото си.

Протестиращите искат всички заповедни производства да бъдат преразгледани, за да се установят нарушенията.

Според организаторите на протеста нарушенията на тези закони са държавна политика и някой не си върши работата.