Депутатите се събират на последно заседание преди лятната ваканция на парламента.

Народните представители излизат почивка за малко повече от месец.

Дневният ред на днешното заседание включва пет точки. Всички те са къси и относително безспорни като Закон за физическото възпитание и спорта и Закон за химичните вещества, така че се очаква обсъждането да е безконфликтно.

Вчера стана ясно, че няма да има президентско вето, така че ваканцията на депутатите няма да бъде прекъсната, освен ако не се случи нещо извънредно.