Почти половината от зоопарковете у нас от години работят без лиценз. Причината е, че не отговарят на изискванията. 

Данните са на Министерството на околната среда и водите.

Фондация "Четири лапи" започна преглед на условията, в които се отглеждат животните.