Всеки седми българин ще плаща ток по социална тарифа. Това предвиждат мерките за защита на уязвимите потребители. Те са подготвени от енергийното министерство и Световната банка.

Възрастни, болни, трудоустроени и социално слаби хора ще плащат по-ниски цени на тока за първите 100 киловатчаса, ако са в сграда с централно парно и 150 киловатчаса в останалите сгради.

Мерките ще бъдат въведени, след като се разработи напълно моделът за либерализация на енергийния пазар. Социалната тарифа няма да замени подпомагането за отопление, което ще остане.

Така енергийните помощи ще обхванат 500 хиляди домакинства. Ще има и регистър на уязвимите потребители, на които ще е забранено да се спира токът.