Президентът Румен Радев назначи с указ Калоян Методиев за началник на своя кабинет. Той заема мястото на Иво Христов, който стана евродепутат.

Методиев е роден на 24 април 1976 г. в град София. През 1994 г. завършва 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“ с хуманитарен профил и руски език. През 2001 г. се дипломира като магистър по политология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където специализира в областите "Външна политика" и "Национална сигурност". 

Калоян Методиев е и доктор по политология. Автор е на няколко монографии и на множество статии и интервюта на политическа и социална тематика. Има научни публикации на английски, сръбски, хърватски и албански език. От 2010 до 2019 г. е хоноруван преподавател в катедра „Политология“ на Софийския университет. 

От 2012 г. до 2017 г. е асистент в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където води курсове по Политически маркетинг, Институции на съвременната държава, Политически партии, Имиграционни политики, Съвременна политическа история на Балканите. 

От 2015 г. до 2019 г. е политолог и главен анализатор на Института за стратегии и анализи. 

Член на Стратегическия съвет към президента на Републиката, създаден през месец март. Женен е, с две деца.