Министерството на земеделието и храните (МЗХ) създава Регистър на земеделските стопани, отглеждащи тютюн, съобщиха от пресслужбата на ведомството. От 1 април 2014 г. се приемат заявленията за регистрация в общинските служби "Земеделие", по местонахождение на имотите.

В тях стопаните заявяват площите, на които са отглеждали тютюн, произведените и продадените през 2013 г. количества тютюн по сортови групи и по класи, както и площите, на които ще отглеждат тютюн през 2014 г. Представят се договорите за производство и изкупуване на тютюн, приемателно-предавателните протоколи за изкупуване на тютюн и документи за право на ползване на имотите, на които се отглежда тютюн през 2013 г. и 2014 г.

Включването в Регистъра на тютюнопроизводителите не е свързано по никакъв начин с плащането на данъци, такси и осигуровки. В него ще се вписват всички тютюнопроизводители, които сега произвеждат тютюн, без значение дали фигурират или не в т.нар. "Референтен списък". След първоначалното зареждане, базата данни ще се актуализира ежегодно.

Междувременно, ръководството на МЗХ заяви, че няма да бъде допуснато по Програмата за развитие на селските райони да бъдат субсидирани "луксозни превозни средства".
МЗХ в сътрудничество с Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) взе решение в случаите, когато по програмата се кандидатства за превозни средства, то максимално допустимата за тях сума да е 47 000 лева с ДДС. Ако бенефициентите имат желание за закупуването на превозно средство с по-висока цена, тяхно право е да доплатят със собствени средства.

Нововъведението беше предшествано от указания до Държавен фонд "Земеделие" от страна на вицепремиера по икономическото развитие Даниела Бобева.