Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет ще проведе първото си извънредно заседание.

Комисията ще се запознае с приетите до този момент решения, свързани с преодоляване на бедствената ситуация в пострадали от наводненията райони.

Предстои да бъдат обсъдени и възможностите за допълнително подпомагане на засегнатите от последните поройни дъждове населени места в Северозападна България.

Министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов ще председателства заседанието, на което ще присъства и министър-председателят проф. Георги Близнашки.