Външният министър Николай Младенов иска промени в Изборния кодекс. Той представил пред Министерски съвет анализ за последните местни и президентски избори у нас, направен от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Според външния министър в Изборния кодекс трябва да се запише дефиниция що е то наблюдател и какви са неговите права и задължения. По думите му ще е добре в България да има постоянна изборна администрация с независим бюджет.

Страната ни не приема препоръките на международните наблюдатели да се разреши агитация на майчин език, защото това противоречи на конституцията. Според министъра именно заради това основна тема в доклада на наблюдателите е подобряването на предизборните кампании.

За целта ще се намали сегашният праг от 1000 лв., на който дарителите трябва да декларират произхода на средствата си.

„Могат да бъдат направени две неща - да се предоставят правомощия на Сметната палата да се проверяват тези декларации и минималният размер на дарението, което трябва да бъде съпътствано с декларация за произход да бъде намалено до една минимална работна заплата”, каза Николай Младенов.