Програмата на кабинета „Борисов 2.0” стана публична след дни на строго пазене. Документът бе обявяван като стълб, за който ще се държи коалиционното управление, още преди то да стане факт.

След като пасажи от програмата изтекоха в медии в началото на седмицата, а кабинетът я прие на тъмно, на негови представители им се наложи да обясняват забавянето на публичността му с необходимостта от редакция.

От документа, с който bTV разполага, става ясно, че „програмата включва цели и мерки, чрез които ще се реализират основните приоритети на коалицията”. Нещо повече – всичко е разписано в пълен мандат от четири години.

Основните приоритети на правителството са: запазването на върховенство на закона и утвърждаване на институции, работещи ефективно и прозрачно в интерес на гражданите и гарантиращи условия за достоен живот и личностно развитие.


Основните цели, към които ще насочи усилията си през следващите четири години управление:

–    Провеждане на решителни реформи в ключови социални системи
–    Спазване на върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда
–    Укрепване на държавността, стабилизиране на институционалната среда
–    Модернизиране на управлението и държавата във връзка с развитието на съвременните глобални процеси и технологии
–    Създаване на условия за развитие на страната за ускорен икономически растеж
–    Ефективно и прозрачно усвояване на европейските средства
–    Гарантиране на национална и енергийната независимост на страната
–    Повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри условия на живот за хората
–    Гарантиране на социалните права на гражданите и провеждане на социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните
–    Очертаване на ясна перспектива за развитието на гражданите и бизнеса до 2030 г.

Програмата на правителството за стабилно развитие на България обхваща 21 области, за които правителството на България набеляза конкретни цели и мерки, които ще допринесат за тяхното развитие: външна политика на България, правосъдие, икономика и растеж, публични финанси, еврофондове, законодателни промени в сферата на обществените поръчки, електронно управление и държавна администрация, образование и наука, социална политика, здравеопазване, енергетика, транспорт и инфраструктура, регионална политика, земеделие, селско стопанство и гори, екология и опазване на околната среда, превенция и контрол на рисковете от бедствия и аварии, култура и духовност, подобряване на публичната среда, отбрана, сигурност и обществен ред и младежта и спорта”.


Следващият месец до всеки приоритет ще има и срок за изпълнение. Програмата може да търпи и поправки.

В черновата на програмата кабинетът се опита да лансира идея за специално звено, което да контролира сливанията и покупката на медии. Но се оказа, че управляващите се отказали от мярката още на много ранен етап.


„Цитира се един пасаж, който беше предложен в работен вариант. Той беше премахнат, той е в правомощията на комисията. Ние искаме да работим с обективни медии и да защитим обществения интерес”, заяви вицепремиерът Румяна Бъчварова.

Съветът за развитие, който днес се събра за първи път, ще се среща един път месечно. Органът на практика обединява партньорите в коалицията. А те са решили да има баланс между всички участници в нея при разпределението на постовете.

Пълната програма на кабинета.

Government Programme 2014-2018