Опозицията видя сделка политически цирк и сделка между ГЕРБ и СДС в номинацията на Петър Стоянов за конституционен съдия. „Обвинението” изказа лидерът на социалистите Сергей Станишев, според когото кандидатурата на бившия президент „няма нищо общо нито с професионализма, нито с конституцията – това са сценарии, които правят държавата за посмешище” и БСП няма да участва в тях.

„Няма да коментирам лични или професионални качества на Стоянов. Ако той желае да участва в тази сделка, да ангажира името си в този пазарлък, това е негов избор. В подобни схеми няма да участваме. С тази сделка ГЕРБ доказва, че се опитва да владее цялата държава – съдебна система, Българска православна църква. Това е авторитаризъм”, заяви Станишев и добави, че партията на Борисов е „шайка, която разглежда държавата като плячка и ограбва всички български граждани”.

Лидерът на Коалиция за България се закани, че в най-кратки срокове ще бъде уведомена Европейската комисия за „машинациите на управляващите - тези юнаци вкарват държавата в конституционна криза”.

На въпрос - дали БСП ще предприемат действия в случай, че не бъде отменен изборът на Марковска, преди да бъде направен новият избор, Станишев заяви: „Ще предприемем всички възможни действия. Чакам нашите юристи да кажат кои са те. Ако се пристъпи към избор на конституционен съдия, без да е преразгледано решението на парламента, или без излишно избраният конституционен съдия Венета Марковска да се е оттеглила оттам, това е противоконституционно действие”.

Алтернативен бюджет

След заседание на ръководството на партията Станишев обяви още, че левицата е изготвила „реален алтернативен бюджет”, който вече е внесен в Народното събрание.

„ГЕРБ няма нито един бюджет, който да е изпълнен в своята приходна и разходна част. Системна е ниската събираемост на приходи в бюджета. За следващата година пак планират по-ниска събираемост, отколкото и през 2008 г. и кризисната 2009 г. в резултат на неспособността на ГЕРБ да събират приходи, да определят икономически приоритети за страната. Двете Б-та „бедност и безработица" – инициалите на г-н Бойко Борисов”, червеният лидер.

В основата на алтернативния бюджет са залегнали няколко параметри - по-висока събираемост от акцизите върху цигарите и горивата, допълнителни неданъчни приходи от по-добро управление на държавната собственост, допълнителни приходи за осигурителната система в размер на близо 800 милиона лева, увеличаване на осигурителната вноска за пенсии и за фонд „Безработица” от един на два процента. Според него има и небюджетни мерки, които могат да подкрепят реалната икономика.

„Предлагаме допълнителни 650 милиона лева за социални дейности, допълнителни 150 милиона лева за здравеопазване, 290 милиона лева за подпомагане на земеделските производители – чрез национално доплащане на единица площ и връщане на практиката, която въведохме – за неплащане на акциз върху горивата за селскостопанско производство. Трябва приоритетизиране на разходите за образование”, заяви Станишев.

о думите му управляващите са похарчили 6,5 милиарда лева на вересия, изяли са значителна част от фискалния резерв и са взели нови дългове – близо 5 милиарда лева.