Ще остане ли време на депутатите за законотворчество в предстоящата есенна сесия?