Започва чистка в държавната администрация. Със стартиращата реформа броят на служителите в звената счетоводство и човешки ресурси ще бъде значително намален. Те ще бъдат извадени от отделните структури по места и вече този тип дейност ще се извършва на централно ниво. 

Това стана ясно при представянето на пилотен проект за реорганизация на централната администрация. Той беше представен от Томислав Дончев и постоянния представител на Световната банка за България Тони Томпсън.

Очакванията са за съкращения и намаляване на разходите за издръжка на чиновниците, а неофициално се говори за орязване на администрацията с около 30%. По-малката администрация ще бъде компенсирана от така наречените споделени услуги- вместо всяко регионално звено да има счетоводител или специалист човешки ресурси, тези дейности вече ще бъдат извършвани на централно ниво.

Регионалните позиции ще бъдат закрити. Като на Нели Стефанова от здравната инспекция в Хасково. „От моя гледна точка работата няма да върви. Понеже много е документацията и няма как цялата да се придвижи на друго място”, посочи Стефанова.

Икономията е единият от мотивите за съкращенията. „При една заплата средно от 550-600 лева  направете сметка колко ще е икономията”, коментира Соня Димитрова, директор на РЗИ-Хасково.

„Ако процесът предполага тези функции, които досега са уреждани децентрализирано да бъдат изпълнявани от по-малко хора - те ще бъдат изпълнявани от по-малко хора. в този смисъл напълно нормално е да има редуциране на броя на служителите”, заяви вицепремиерът Томислав Дончев.

„Днес фокусът е как да накараме публичната администрация и правителството да работят по-ефективно”, категоричен е Тони Томпсън.

Предстои реформа и в начина на управление на почивните бази на ведомствата. Те са над 100 и масово са на загуба.