В качеството ви на членове на орган, конституиран и с гласовете на магистрати, и с избор от Народното събрание, дължите отчетност и прозрачност за всички ваши действия както на професионалната общност, така и на обществото. По този начин Съюзът на съдиите в България се обърна към членовете на Висшия съдебен съвет, след като след скандал за представляващ съвета бе избран Димитър Узунов.

Името му попадна в скандала „Яневагейт”, като в един от изтеклите записи той беше посочен за близък до премиера Борисов. Узунов зае мястото на Соня Найденова, която пък беше от кадровиците, които призоваха чрез разпечатки от мобилните телефони да се разбере кой член на ВСС е „рапортувал” на премиера (също замесен в скандала) как вървят обсъжданията около казуса със записите.

Съюзът на съдиите призова ВСС да обяви съображенията си за смяната на представляващ съвета по извънреден начин и без предварително оповестяване на процедурата.

Организацията настоя Узунов да обяви публично съдържанието на водената от него кореспонденция от ползвания от него мобилен телефон (или мобилни телефони, ако са повече от един) за времето от 9,30 ч. до 13,00 ч. на 14 януари. Те го призовават още в качеството му на нов представляващ ВСС да изиска справка за същите обстоятелства по отношение на ползваните от членовете на съвета мобилни телефони по договори с мобилни оператори, по които е страна ВСС.

„Призоваваме членовете на ВСС, които днес са напуснали заседанието след внасянето на предложението като извънредна точка от дневния ред, да заявят публично дали считат, че продължаването на тяхното участие в дейността на този орган би спомогнало за законното осъществяване на функциите му и за изпълнение на възложената му от закона задача да отстоява независимостта на съдебната власт”, заявяват от ССБ.