Софийската градска прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу бившия енергиен министър Румен Овчаров за умишлена безстопанственост в „Мини Бобов дол” ЕАД.

Става дума за два отделни случая. Той ще отговаря за това, че между 9 юни 2006 г. и 18 юли 2007 г. не е упражнил достатъчен контрол върху подопечното му предприятие, в резултат на което са последвали щети за мините в размер на близо 9 млн. лева. Освен това, между 31 май 2006 г. и 26 февруари 2007 г., според прокуратурата, той е превишил властта си с цел да осигури облага на частно дружество, което е получило възможност за добив на подземни богатства.

Какво се е случило?

В качеството му на министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров бил запознат с влошените финансови показатели на дружеството, поради което извършил смяна на Съвета на директорите. Новоизбраният съвет на директорите предложил три оздравителни плана за дружеството, но и трите били отхвърлени без мотиви от страна на министъра.

През пролетта на 2006г. към дейността на дружеството проявили инвеститорски интерес две частни компании.

Въпреки изискването за провеждане на търг при наличие на повече от един кандидат, Румен Овчаров дал разрешение на „Мини Бобов дол“ ЕАД да отдаде възмездно под наем за срок от 5 години на „Ораново“ ЕООД активи, собственост на „Мини Бобов дол“ ЕАД,  при условията на пряко договаряне. 

 Извършените две финансови проверки от работни групи към министерство на икономиката и енергетиката констатирали, че вследствие на сключения договор за наем не били постигнати заложените цели и не било постигнато финансово оздравяване на „Мини Бобов дол“ ЕАД. Дружеството продължавало да работи на загуба и да трупа задължения, тъй като наемната цена дори не покривала амортизационните разходи.

Въпреки че бил запознат с тези констатации ,Румен Овчаров умишлено не предприел действия за тяхното отстраняване.

През този период Овчаров нарушил служебните си задължения като допуснал да се извършва добив на подземни богатства, изключителна държавна собственост, без проведена процедура за предоставяне на концесия от дружеството наемател, и от това са настъпили немаловажни вредни последици за „Мини Бобов дол“ ЕАД и българската държава.

Какво следва?

Спрямо Румен Овчаров е взета мярка за неотклонение „подписка“.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 10 г. затвор.