Марин Райков обеща, че служебното правителство няма да извива ръцете на българския бизнес в началото на първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) след встъпването му в длъжност. Уточнението какво точно е имал предвид под призива индустриалците и хората с възможности да помогнат на изпадналите в най-тежко състояние българи се наложи след бурна реакция от страна на бизнеса. Оказа се, че акцентите „солидарност” и „диалог” са били криворазбрани.

„Да отговоря на притеснения от страна на бизнеса за думата, която употребих – солидарност. В тази нелека социална среда акцентирах върху необходимостта българският бизнес, индустриалците, националният капитал, да проявят солидарност с най-социално уязвимите българи. Това беше изтълкувано от част от бизнеса, че държавата би била склонна да упражнява натиск. За това правителство ще бъде приоритет за създаване на благоприятна бизнес среда. Ние няма да извиваме ръцете на българския бизнес”, каза Райков.

Той уточни, че никой не обмисля увеличаване на данъците и никой няма намерение да упражнява натиск за увеличаване на заплатите в частния сектор.

„Казах само една дума – солидарност. Втората дума, която бих използвал, е диалог. По какъв начин бизнесът, благотворителните структури, държавата биха поне малко облекчили положението на съгражданите, които са в тежко социално положение”, заяви премиерът.

Марин Райков обобщи нещата, върху които акцентира, в едно изречение, с което да изясни позицията си от четвъртък: „Трябва да проявяваме солидарност и да намерим най-подходящата форма, чрез която да не посегнем на бизнес климата, но същевременно да подадем ръка и на всички българи. Това беше апел, който се надявам, че е правилно разбран”.

Преди началото на заседанието той участниците - да си сътрудничат конструктивно на заседанието. „Изказвам удовлетворение от готовността ви да не превърнете този формат в повод за лансиране на идеи, а да потърсите общия знаменател. Това правителство още в началото на своята работа постави като приоритет възстановяването на НСТС. Поемам ангажимента това да не остане единствено заседание”, заяви Райков.