Държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите от Закона за опазване за околната среда, с които се премахва втората съдебна инстанция при обжалване на административни актове във връзка с околната среда и биологичното разнообразие, съобщиха от прессекретариата на президента.

Според Радев държавата трябва да създава  не само регулации за съхраняването и възпроизводството на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане. Държавният глава е на мнение, че премахването на втората инстанция при обжалването на екооценки за големи проекти намалява защитата, необходима за „гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност”.

„Отпадането на втората съдебна инстанция е мотивирано със съкращаване на времето за реализирането на обекти с национално стратегическо значение. Екологичното законодателство е превантивно насочено – да не настъпят непоправими екологични последици, гаранция за което е и съществуващото двуинстанционно съдебно производство”, отбелязва още президента.

Той изразява надежда, че НС ще намери „добрия баланс между приоритетното и своевременно изграждане на значими стратегически обекти и контрола за спазване на законността”.

Няколко партии и екоорганизации призоваваха Румен Радев да спре законовите промени.