Правителството прие отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., съобщи правителствената пресслужба.

Така се изпълнява законовото изискване на управителя на НЗОК да внесе чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените от Надзорния съвет годишни отчети, които да се разгледат от Народното събрание.

По отчет приходите и трансферите за годината са в размер на 2 682,8 млн. лв. или 101,5 на сто спрямо уточнения план по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за периода.

Размерът на разходите и трансферите по отчета възлиза на 2 600,2 млн. лв., което представлява 98,4 на сто спрямо уточнения план по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г