Правителството ще приеме днес годишния Национален план за действие по заетостта. Без препитание у нас са малко над 351 000 души.

Приоритет тази година ще бъдат хората с уверждания, безработните над 50-годишна възраст, както и младежите, които представляват 7% от хората без работа у нас.

За изпълнението на плана ще бъдат отпуснати 73 млн. лева. Целта е чрез мерките и програмите безработицата да не надвиши 11,7 на сто през тази година. Парвителството ще отпусне днес и средства за финансовото обезпечаване на услугата "Личен асистент".