Промяната в плана за управление на Пирин няма нужда от екологична оценка, защото в него няма конкретика, а само промяна в режимите. Това заяви в интервю за bTV министърът на околната среда и водите Нено Димов.

Според него на екооценка трябва да се подложи устройственият план, който ще разреши отделни дейности или конкретни инвестиционни намерения.

Екоминистърът уточни, че не се разрешава строителство на територията на Националния парк с изключение на ски зоните.

“Ски зоната над Банско заема 2% от целия Национален парк, Паничище заема 0,6%, така че това са единствените две зони, в които ще бъде разрешена спортна инфаструктура и никакво друго строителство, което по принцип не може да има, така че ако говорим за хотели, ресторанти или каквото и да е в тази сфера, то просто е забранено и няма как да се случи”, подчерта той.

Вижте още какво каза министър Димов в интервюто на Марина Евгениева

-Защо промяната в плана за управление на Национален парк "Пирин" не беше подложена на екологична оценка?

Планът не е необходимо да бъде подлаган на екологична оценка. Имам предвид този план и по принцип плановете, защото в тях няма каквато и да е конкретика, която да се оценява. На екологична оценка трябва да бъде подложен устройственият план, който ще разреши отделни дейности или конкретни инвестиционни намерения и те ще бъдат подложени.

-Не противоречи ли това на директивата за стратегическите екологични оценки, където се говори точно за подобни планове?

Много зависи какво има в тези планове. В този план всъщност се променят само режими, когато променяте режими няма всъщност какво точно да оцените. Така че, когато има нещо конкретно за оценка на тази стратегическа оценка, за която говорите или оценка за съответствие, трябва да бъде подложен планът за устройство на териториите, който така и така ще трябва да бъде променен, за да могат да се реализират нови намерения.

Така че това също е план, който ще бъде подложен, тъй като той конкретно задава дейности. Тук има промяна на режими, когато имате промяна на режими на практика няма какво точно да оцените.

-Няколко пъти от вчера и Вие, и премиерът и вицепремиерите казахте, че няма да има строителство в Националния парк, но все пак не е ли правенето на писти и спортни съоръжения също строителство?

Това не е забранено, дори в закона е разрешено спортни съоръжения да бъдат изграждани. Освен това ние не можем да забраним развитието в една зона, която е определена за такъв тип дейност. Говорейки за Национален парк Пирин трябва да кажем, че ски зоната над Банско заема 2% от целия Национален парк, Паничище заема 0,6%, така че това са единствените две зони, в които ще бъде разрешена спортна инфраструктура и никакво друго строителство, което по принцип не може да има, така че ако говорим за хотели, ресторанти или каквото и да е в тази сфера, то просто е забранено и няма как да се случи.

Казвайки спортна инфраструктура, това означава, че всеки един отделен обект, както и плана преди това, за който говорех – устройствения, трябва да минат през съответното екологично законодателство. Там вече има какво точно да оценявате. Например, ако един лифт, какъвто се надявам, че ще бъде изграден втори кабинков лифт, има едно трасе може да оцените по това трасе колко дървета ще се наложи да бъдат изрязани има ли друго трасе, при което може да е по-екологично. Как трябва да се компенсира това, което ще се случи в другата част на парка. Тоест, имате нещо конкретно, оценявате и разрешавате или не разрешавате това конкретно нещо.

-Основните притеснения на хората, които и днес ще излязат на протест са, че ще бъдат изсечени вековни дървета, а те не могат да бъдат компенсирани.

Първо, за да сме сигурни какво ще бъде изсечено трябва да имаме конкретен проект. Аз не знам откъде ще минава трасе и не знам те защо се притесняват при положение, че в момента няма никакво трасе, което да е определено и да казва какво точно ще бъде изсечено. Така, че докато няма конкретика… Всъщност, Вие в момента можете ли да знаете точно какво ще бъде отсечено, при положение, че дори нямате линия, която да минава и която да казва? Там, на практика, когато има конкретен проект, той ще може да бъде оценен и респективно разрешен или неразрешен или забранен.

-Не Ви ли притеснява, че това решение от вчера може да доведе до ново обръщане на внимание от страна на Европейската комисия по отношение на директивите за местообитанията и екологичните оценки?

Вижте, няма да е ново, то си е постоянно и в края на краищата това е и до известна степен и работа на комисията, но аз не се притеснявам, имайки предвид, че вчерашното решение определя режими, тоест то казва какво може да се прави и какво не може да се прави и определя режими. От тук нататък ние ще изпълним и българското, и европейското законодателство, когато има и ако има конкретни инвестиционни намерения и промени в плана, в устройствения план, които могат да доведат до такива.

Така, че от тази гледна точка е нормално комисията да следи, както например и българското правителство следи проблемите, които се случват в България, а от там нататък дали ще има задаване на въпроси или не, и какви отговори ще получат тези въпроси зависи от конкретната ситуация.

Пак казвам, ние сме много силно мотивирани да спазим и европейското, и българското законодателство.

-Какво следва от тук нататък след приемането на промяната в плана?

Чисто процедурно трябва да се види дали ще има инвестиционно намерение, дали трябва да бъде направена и най-вероятно ще бъде направена промяна в устройствения план на района, който трябва да си мине през съответните екологични оценки, но това по-скоро е въпрос на Община Банско и евентуално на инвеститора, ако има такъв, така че от тук нататък ние сме свършили тази част и сме отворили възможността.

Дали ще има такива, между другото, второто решение на Министерски съвет е, ако има инвестиционно намерение, то аз по възможно най-бързия начин да стартирам екологичните процедури, минавайки през всичките етапи в законодателството в сферата на околната среда.

-Не Ви ли притесняват протестите?

Не, протестът е нормална част от демократичното съществуване на една държава. Това, което бих се обърнал е, че не е необходимо да бъдат тероризирани гражданите на столицата със затваряне на кръстовища. Очевидно има неизяснени неща, очевидно има информация, която или грешно е разбрана, или грешно е предадена.

Затова ще поканя всички протестиращи в първите дни на втори или на трети януари на техния терен във „Фейсбук”, мисля че лайв стрийм се казваше това нещо, за да отговоря на всички въпроси заедно с колегите от министерството, които са останали неизяснени.

Вие си спомняте, че се говореше за 48%, аз ви казах 2% е територията на ски зоната Банско от цялата територия на парка, така че очевидно има или неразбиране, или криворазбрана информация или криво предадена информация, така че ги каня още първите дни на 2 или на 3 в тяхната територия „Фейсбук”, за да може да отговорим на всички въпроси, които имат те. Говорим за екологични, разбира се, защото тука прозират и други.