Консултативен съвет по тютюна ще заработи към земеделското ведомство. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на среща с представителите на тютюневия бранш, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

По думите ми министерството е отворено за съвместна работа за реализацията на отговорна държавна политика в сектор „Тютюн”.

Съветът към МЗХ ще обсъжда дългосрочни стратегии, концепции, политики, съгласуване на национално и европейско законодателство и системи за подпомагане в сектора.

Равнопоставеност и баланс на представителството на производители, преработватели, търговци, научни институти и администрация, ще е водещ принцип при изграждането на съвета, подчерта заместник-министър Бюрхан Абазов, който добави и че е водещи принципи ще са обективност и безпристрастност.

Присъстващите се обединиха около настояването за баланс на представителството на различните сортове отглеждан тютюн в структурата на съвета. За да бъдат взимани легитимни решения и да се надгражда върху вече утвърдени политики и в дух на взаимно доверие, се взе решение до 31 юли т.г. браншовите организации в сектора да заявят писмено своето желание за членство и представят документите на организациите си, както и предложения по проекта на правилник на съвета.

На първото предварително заседание на Консултативния съвет по тютюна присъстваха и двама представители на Комисията по земеделие и храни към 42-то Народно събрание.