МВР ще обучава агенти, които да работят под прикритие с цел разкриване на тежки умишлени престъпления и защита на националната сигурност. Това е записано в нова наредба, която кабинетът одобри.

Агентите ще бъдат използвани само при доказана необходимост, когато възложените дейности не могат да се изпълнят по друг начин или при наличие на обективни възможности за внедряването им.

Те ще проникват в обкръжението на лица, представляващи интерес за МВР, като ги наблюдават и събират данни за замисляни, подготвяни или извършвани тежки умишлени престъпления.

Агентите под прикритие ще имат право на документи с фалшива самоличност, ще могат да създават и фиктивни фирми за целите на разследването.