Председателят на 42-рото Народно събрание Михаил Миков ще внесе проекторешение за спиране на преизчислението на заплатите на депутатите съобразно средномесечната работна заплата и замразяването им на нивата от декември 2009 г.

Това съобщи той в началото на заседанието на Народното събрание и посочи, че въпросът е обсъден на председателски съвет.

Депутатите от 41-то Народно събрание също бяха замразили основните си възнаграждения до края на мандата.

Миков обясни, че наближава краят на месеца, а от това проекторешение, по което ще се дебатира в пленарна зала, зависи преизчисляването на възнагражденията в 27 други институции.