Национална комисия прие с голямо мнозинство Националната здравна карта (НЗК). Гласовете бяха 11 за и 2 против.

В съобщението от министерството е посочено, че за целия период на обществено обсъждане са постъпили около 150 предложения за промени, като от тях комисията е приела 71 и ги е отразила в пълния им вид.

33 предложения са приети частично, а 35 не са разгледани, защото се отнасят до регионалните здравни карти.

Предстои Националната здравна карта да бъде разгледана на заседание в Министерски съвет, а след това обнародвана в Държавен вестник. Тогава тя става задължителна част от методиката, по която НЗОК ще сключва договори с лечебните заведения.

Промени в здравната карта може да има, като предложението се внесе в Националната комисия.

Здравната карта за пациентите означава следното - в кои лечебни заведения ще се лекуваме безплатно и къде ще плащаме от джоба си. Здравното министерство се похвали, че по време на общественото обсъждане са се съобразили с почти всички постъпили предложения.

Първоначално предложението за създаване на НЗК беше прието с недоволство, защото тя предполагаше закриване на регионални болници, в които пациентите са по-малко, или сливане на лечебни заведения.

Картата предвижда центрове за деца за психично здраве в София, Варна и Пловдив. Лекарският съюз обаче гласува против документа. мотивът - множество неясноти.

Здравният министър Петър Москов заяви, че здравната карта само ще регулира процеса и ще гарантира на всяка болница възможността да продължи да изпълнява пълния обем на извършваната досега дейност.

НЗК ще покаже какви са нуждите от определени медицински дейности в различните части на страната. На база на този анализ НЗОК ще отпуска средства за съответните болници. Така, ако има излишък от определен тип лечебни заведения, само част от тях ще получават държавно финансиране, а останалите ще трябва да работят на частно.

Националната здравна карта се атакува във върховния административен съд - от сдружението на частните болници и неправителствени организации. Според тях ще бъдат накърнени интересите на пациентите, тъй като ще бъде ограничен техният избор. Така че каква ще е съдбата на здравната карта - предстои да разберем.