На фона на прогнозите за икономически растеж правителството обмисля увеличаване на осигурителните вноски „бавно и поетапно” от 2015 г. Това заяви социалният министър Хасан Адемов в парламента. Той изрично обвърза увеличаването на приходите и в осигурителната система с трайната тенденция за ръст на икономиката последните месеци на тази година и през следващата година.

„Иначе рискуваме да намалим доходите на българските граждани. Другият проблем е, че ще натоварим допълнително бизнеса с още по-голяма осигурителна вноска, което може да се отрази на пазара на труда”, отбеляза Хасан Адемов, като припомни, че в момента работодателят поема 60% от осигурителната вноска за всеки работник, а самият работник – 40%.

„Увеличаването на осигурителната вноска може да се случи поетапно бавно, само, ако има подходящи икономически условия за това”, увери социалният министър.

Адемов подчерта необходимостта от стабилност във финансово-осигурителната система и насочи проблема към въпроса дали трябва да бъде ангажирана приходната част на бюджета на Държавно-общественото осигуряване.

„Мерките, които са приемани досега през годините, са свързани с изхода на системата. Някои се опитват да нарекат тези мерки реформа. Реформа е направена през 1999 г. и тя регламентира тристълбовия модел на пенсионно осигуряване – държавното обществено осигуряване, универсалните пенсионни фондове и доброволните фондове. Всичко останало, което се правеше след това, бяха мерки, които вместо да оптимизират системата, направиха така, че дефицитът в бюджета на ДОО да е изключително сериозен - 52,6% от приходите в бюджета са от данъци", изтъкна социалният министър и даде следния пример: „За да получи размера на пенсията си, пенсионерът трябва да отиде в магазина да си купи сирене, да плати ДДС и обратно да рефинансира размера на пенсията.”

Според министъра трябва да има мерки, които да стабилизират приходната част на бюджета. „Съветът на Световната банка е да се опитаме да увеличим осигурителната вноска през следващите години, когато това е благоприятно. Не казвам, че това трябва да се случи в следващата година, но в условия, в които се надяваме и в следващата година и през 2015 г. да има достатъчно сериозен ръст на икономиката, да се опитаме да балансираме бюджета на ДОО, като поетапно, дали с 1% или с 2% да увеличим осигурителните вноски", посочи Хасан Адемов.

Министърът изрази разбиране, че мярката е неблагоприятна и за работодателите, и за работниците, но допълни, че тя е неизбежна за постигането на стабилност в пенсионната система.

„Мерките, които се правеха досега, бяха в посока на намаляване на приходите и увеличаване на разходите. И сега резултатът е ясен – дефицит в ДОО", посочи той.

Социалният министър каза още, че през следващата година предстои изключително сериозен дебат по отношение на механизма за увеличаване на възрастта и стажа за пенсиониране.