Сектор "Пчеларство" няма да бъде подпомогнат нито чрез директни плащания, нито чрез обвързано с производството подпомагане става ясно след приключилите тристранни преговори по оформянето на Общата селскостопанска политика за новия програмен период 2014 - 2020 година, съобщи БТА, позовавайки се на пресцентъра на ГЕРБ.

Въпреки че в новата програма се залага на по-голяма справедливост за земеделските производители и повече гъвкавост при прилагане на регламентите за държавите членки, ситуацията около пчеларите остава на същото ниво. Това е и поводът евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел да внесе в Европейската комисия въпрос, свързан с възможностите за подпомагане на пчеларството в България и Европа като цяло.

"Пчеларският сектор в ЕС изпитва сериозни трудности и средствата, получени чрез националните пчеларски програми, са недостатъчни за устойчивото развитие на сектора. От друга страна, като земеделски производители пчеларите не притежават и не обработват земя, което ги поставя в неравностойно положение спрямо другите сектори и ги изключва от подпомагане в новата ОСП, базирано основно на селскостопанска площ", посочва в аргументите си Мария Габриел.