Законови промени дават допълнителни стимули за младите майки, ако съкратят майчинството си и се върнат на работа. Две от тези мерки са изплащане на допълнителни средства към заплатата и създаване на детски кътове, ясли и занимални в публични сгради.

Снимка: bTV

Социалният министър Зорница Русинова заяви, че инициативите целят да стимулират работещите майки и семействата в тяхната реализация. Измененията в кодекса за социалното осигуряване предвиждат, ако майката избере да се върне на работа след края на първата година да получи половината от оставащите майчински.

Русинова посочи и пример: ако една майка, която получава 800 лв. месечно обезщетение за бременност, се върне на работа на седмия месец, чрез подкрепа на ясла, би получавала допълнително 400 лв. до навършване на 12 месеца на детето.

Снимка: bTV

По думите й, за момента данните на НОИ показват, че през първото тримесечие средното обезщетение за майчинство е 483 лева, като за София е малко повече – около 650 лева. „Тоест в зависимост от това какъв е бил осигурителният доход на майката, това би бил един допълнителен стимул, ако има възможност да съвместява личния и семейния си живот, тя да се върне на работа. Тази инициатива, подкрепена с инициативата за организиране на детски ясли и детски градини, там, където семейството работи, би била по-мотивираща, за майките да се върнат по-рано на работа“, каза още министър Русинова.

Снимка: bTV

Другата инициатива засяга възможността за съвместяване на личния и семейния живот. „Когато родителите работят в периодите на ваканции, а децата на по-малка възраст нямат целодневен ангажимент, много често се налага родителите да тичат от едно място до друго, да излизат в отпуска. Инициативата цели отново създаване на детски кътове, ясли и занимални в публични сгради. Ще дадем възможност на работещи в тези институции по-добре да съвместяват личния със семейния си живот. Там проектите варират между 20 000 лв. и 70 000 лв. Даваме възможност кандидатите да субсидират с места за възпитатели или подкрепящ персонал. С тази инициатива ще може да подкрепим между 30 и 70 проекта. Набирането на проектопредложения започва от днес и срокът е един месец“, разясни социалният министър.

Смислена заетост

Министърът посочи и данни за безработицата и плановете за справяне с липсата на квалифицирани работници. Според статистиката над 274 хил. безработни са регистрирани в бюрата по труда, а около 40 % от тях са дълготрайно безработни.

Министър Русинова коментира, че една от важните теми по отношение на промени в Закона за насърчаване на заетостта е наличието на подготвена работна сила за нуждите на работодателите. По думите й на всеки 6 месеца Агенцията по заетостта ще подготвя прогнози за нуждите от работна ръка във всеки сектор.

Тя уточни, че този механизъм ще започне от това лято и до следващата година ще докаже ефекта си.

Друга инициатива, която ще бъде подкрепена с промените в Закона за насърчаване на заетостта, е възможността за стимулиране на мобилността на работещите хора.