След 13-часов маратон депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2018 г., предаде репортер на bTV. Народните представители подложиха на прегласуване някои текстове, тъй като те не бяха отразени в рамката на бюджета, която беше гласувана преди това.

В него се предвижда икономическият ръст слабо да се забави до 3,9%, крайното потребление да се повиши с 4,7%, а ръстът при инвестициите да се ускори до 4,3%. При засилване на вътрешното търсене, растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7,1%.

През 2018 г. нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2%.

В средносрочен план за данъците не се предвиждат значителни промени, като се запазва правителственият приоритет за ниски данъци.

С приетия бюджет бяха предвидени 180,5 млн. лв.за опазване на границата, а 35,2 млн. лева са средствата отделени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините в бюджета за следващата година е 2,780 млрд. лева.

Предвидени са трансфери за местни дейности в размер на 284,022 млн. лева.

Депутатите приеха бюджета на Министерството на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. с разходи от 3,300 млн. лева.

Народните представители първоначално приеха предложението от алтернативния бюджет на БСП да отпуснат 1,130 млн. лв. за ремонт на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ и Зографския манастир в Света гора, но впоследствие се върнаха на текста и го отхвърлиха.

Обсъждането и гласуването на бюджета за 2018 г. продължи в две пленарни заседания.