Повече от две години е продължило разглеждането на 343 наказателни дела в Софийския районен съд и 40 – в Софийския градски съд. Това става ясно от данни, които главният прокурор Сотир Цацаров е изпратил на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

В СГС, където има голяма концентрация на случаи с голяма обществена значимост и голям материален интерес не са приключили 7 дела за убийство. По едно от тях, образувано през 2010 г. са проведени 29 заседания, но шеста година няма постановена присъда.

По дело от 2008 г. срещу 9 подсъдими лица за извършени престъпления по служба, след проведени 108 съдебни заседания все още няма постановена присъда. В друг случай по дело срещу 7 подсъдими за държане на наркотици и участие в организирана престъпна група за наркоразпространение са проведени 47 съдебни заседания и до момента не е постановен съдебен акт.

Сред другите забавени дела има такива за грабежи, причиняване на смърт по непредпазливост при настъпило ПТП, безстопанственост, разпространение на наркотици, данъчни престъпления, престъпления по служба и др.

Сред неприключените повече от две години в СРС 342 наказателни дела има такива за грабежи от януари 2012 г., за изнасилване от 2013 г., за извършени кражби от рецидивисти от 2012 г. , за причиняване на средни и тежки повреди от 2014 г., за неплащане на издръжка от 2013 г. и много други.

Районният съд в столицата е най-натовареният у нас, като нееднократно работещите в него са настоявали да бъдат взети мерки за облекчаване на работата им и подобряване на условията на труд. Затова и беше взето решение колегиите на СРС да бъдат разделени в две новоремонтирани сгради.

8 години не знаем защо съдът е решил едно или друго

Главният прокурор изпрати на съдийската колегия и информация за 4 дела на Софийски градски съд, по които е налице значително забавяне при изготвяне на мотивите.

По дело за грабеж, извършен от рецидивист е постановена присъда на 12.06.2008 г. и повече от 8 години няма изготвени мотиви. По дело за наркоразпространение е постановена присъда на 08.07.2008 г. и до момента няма изготвени мотиви към присъдата. За причинена смърт по непредпазливост при ПТП е постановена присъда на 15.10.2008 г. и 8 години няма изготвени мотиви.

По дело за документна измама в особено големи размери и представляваща особено тежък случай присъдата е постановена преди почти пет години – на 02.12.2011 г.