Националният план за действие по заетостта за 2014 г. ще е финансиран в рамките на 73 млн. лв. от държавния бюджет и отделно със средства от структурните фондове на Европейския съюз. Това заяви социалният министър Хасан Адемов на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Очаква се след прилагане на мерките от плана коефициентът на безработица за догодина да не надвиши 13%, отбеляза Адемов.

Според синдикатите обаче с тези 73 млн. лв. няма как да се покаже устойчивост на преходната заетост. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че преди приемане на бюджета за 2014 г., от синдиката са настоявали поне да бъде запазена финансовата рамка на плана по заетостта за тази година.

„Това не е технически въпрос, това е политически въпрос”, посочи Димитров. Според него отделянето само на 73 млн. лв. е недалновидно решение, дори грешно. „Преди няколко месеца приехме с доста фанфари Национална стратегия по заетостта до 2020 г. и правителството пое ангажимент да инвестира необходимите средства, за да се достигне заложената 76% заетост. С Бюджет 2014 се вижда, че това няма да стане. Поне 150 млн. лв. средно на година са необходими, за да се постигне заложената заетост, а не 73 млн. лв.”, обясни Димитров.

Правителство, синдикати и бизнес изобщо не обсъждаха темата за майчинството за родители, които осиновяват деца от 2 до 5 годишна възраст. Причината – по тази тема било постигнато пълно единодушие още преди заседанието на съвета. Тези родители ще имат право на отпуск по майчинство – цялата процедура и необходимите документи са разписани в специална наредба.

"Препъни-камък" на срещата се оказаха промени в Кодекса на труда – промени, които усъвършенстват колективното трудово договаряне и такива, според които работодателят трябва да гарантира изплащането на 100% от заплатите на служителите си, дори и да е във финансово затруднение. В момента законодателството позволява в такава ситуация работодателят да плаща само 60% от заплатите.

Бизнесът заяви категорично, че ако тези промени влязат в дневния ред на заседанието, то всички работодателски организации ще напуснат срещата. В крайна сметка се взе решение тези предложения за промени в кодекса да се върнат за преразглеждане в специална работна група.