Парламентът върна възможността разрешение за постоянно пребиваване да получават чужденци, направили финансова инвестиция от 1 млн. лв. в лицензирана кредитна институция по договор за доверително управление със срок от минимум пет години. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на промени в Закона за чужденците в Република България.

Заложени са и облекчени условия за получаване на българско гражданство от чужденци, увеличили инвестицията си до над 2 млн. лв., както и от членове на техните семейства. Това ще се прилага и за молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация, подадени до влизането на промените в сила.

Контролът и надзорът върху извършените инвестиции ще бъдат възложени на Българската агенция за инвестиции и тя ще отговаря за издаването на удостоверения за извършена инвестиция и ще следи дали същата е прехвърлена или прекратена.

Предвижда се и отнемане на правото на постоянно пребиваване на чужденец, чиято инвестиция е прекратена или прехвърлена на трето лице преди изтичането на определения от закона срок.

Облекчава се и сегашният режим на получаване на право за постоянно пребиваване в България при брак с чужденец с право на постоянно пребиваване, придобито на основание направени определени инвестиции.

В началото на дискусията не беше прието предложението на Красимир Ципов /ГЕРБ/ обсъждането на измененията да бъде отложено, докато дойде представител на ДАНС и обясни какво се е променило и защо се връща текст, отменен в началото на тази година.

Вносители на закона са депутатите от БСП Корнелия Нинова, Атанас Пъдев и Атанас Мерджанов. В мотивите към промените се посочва, че предложеният законопроект има за цел възстановяването на условията за привличане на чуждестранни инвеститори.