Четирима депутати от ББЦ - Стефан Кенов, Георги Ковачев, Борислав Иглев и Христо Тодоров, са прекратили членството си в партията и са подали оставка от всички заемани от тях длъжности, това съобщиха от Парламентарната група Български демократичен център в понеделник.

Четиримата си тръгват от ББЦ доброволно, но остават неразделна част от парламентарната група Български демократичен център.

„Оставам в групата, защото съм поел ангажимент към избирателите си в област Пазарджик - ще работя, за да изпълня обещанията, които дадох. В групата на БДЦ сме се събрали единомишленици и имаме да свършим много работа", каза Христо Тодоров.

Той и Борислав Иглев са автори на декларацията, с която депутатите обявяват мотивите за действията си: „С чувство на отговорност към нашите избиратели, заявяваме, че от този момент не представляваме интересите на политическа партия „България без цензура" и оставаме народни представители в състава на групата Български демократичен център. В бъдещата си дейност ще се придържаме към утвърдения правилник на групата, интересите на нашите избиратели и политиката, следвана от коалицията зад ПГ на БДЦ. Изразяваме благодарността си към г-н Николай Бареков за усилията, които положи през последната година за създаването и налагането на ББЦ. Неговата инициативност и активност са сред причините за постигнатия успех на европейските и парламентарни избори”.

Напусналите изтъкват и причините за решението си.

„Невъзможността да изпълним ангажимента си към избирателите. Николай Бареков представя собственото си, често променящо се мнение, като наша позиция. Смятаме, че личните битки, внезапните промени в настроението и възгледите на господин Бареков, пречат на това да бъдем истински полезни на избирателите си, защото това не дава възможност да изработваме единни позиции и е в нарушение на правилника за работа на парламентарната група. Това създава затруднения във функционирането на парламентарната група, не дава възможност за изработване на политики и ясна позиция и обезсмисля личната инициатива и отговорност на депутатите”, заявяват те.

На следващо място сочат, че се упражнява натиск върху тях. „ББЦ трябваше да се превърне в нормален политически субект, който взема решения по демократичен начин и провежда последователна политика в изпълнението на своите обещания към избирателите. Вместо това се налагат позиции от разстояние за вземане на решения в разрез с нашия морал и достойнство”.

Освен това в декларацията се сочи, че „липсата на разграничаване на нивата в политиката и отношенията с партньорите”.

„Едно е да си депутат, друго е да си депутат в Европейския парламент, а съвсем трето е да си и председател на партия, която е коалиционен партньор в парламентарна група. Последното предполага съобразяване с интересите на партньорите в интерес на постигането на общите цели”.

„Заявяваме готовността си да помогнем на колегите си от ББЦ да решат вътрешните проблеми на партията, но смятаме за редно да обявим ясно нашата позиция пред българските граждани.

Оставаме неразделна част от парламентарната група на Български демократичен център, като държим на ангажиментите си към нашите избиратели и хората, с които сме работили.

Ще участваме в предстоящите дискусии и форуми на коалицията и се надяваме, в бъдеще тя да се превърне в хомогенен политически съюз, защото вярваме в огромния потенциал на тази формация.

Убедени сме, че БДЦ е единствената парламентарна група, която отстоява истински ценностите на либерализма. Чувстваме се добре в това семейство и смятаме, че то най-пълно изразява интересите на нашите избиратели.

Нека структурите на ББЦ знаят, че идеите, които ни свързват са живи и ни предстои обща битка в отстояване на правото на по-добър живот на българските граждани, на правилата и почтеността в политиката”, декларират напусналите.

ББЦ се раздели само с трима

Стефан Кенов, Борислав Иглев и Христо Тодоров вече не са част от ПП „България без цензура“, съобщиха от партията, която свика контролния си съвет заради декларацията им.

Прекратени са мандатите на тримата в Националния съвет на регионите, както и в Изпълнителния съвет на ББЦ.

В съобщението си, хората на Бареков посочват, че Георги Ковачев е обявил по-късно през деня, че се разграничава от действията на колегите си.

По-късно обаче от БДЦ обявиха, че и Ковачев напуска партията на бившия ТВ водещ.