Държавният архив издирва стенограмите на ключови пленуми на ЦК на БКП от 1989 г. Архивистите неочаквано откриха, че БСП не ги е предала за съхранение.

Веднага след падането на Тодор Живков от власт Политбюро решава да отмени порционните пари за „червения” апарат. Системата действа от 1962 г. година и е йерархизирана. В продължение на 27 години член на ЦК е вземал по 900 лв за храна на месец, а кандидат член - по 700. Без индексацията. Най-често тези пари се равняват на 10 стартови заплати.

Най-много получава бившият Първи, но в документите не е посочена сума срещу името му.

„Става дума за една нова класа, която е дошла да замести буржоазната класа, но тя де факто се е конструирала като една нова буржоазия с много повече привилегии”, коментира началникът на архива доц. Михаил Груев.

Наследниците на Живков отменят и привилегията за обслужващ персонал: „Да поддържат слугини или както там се нарича по-лицеприятно, домашни помощнички за сметка на бюджета през Управлението за безопасност и охрана (УБО)”.

Заради страх от обществено недоволство решението от 22 ноември 1989 г. е секретно и остава в тайна. Неизвестни за историята се оказват и детайлите около падането на Живков, защото БСП, като наследница на БКП, не е предала стенограмите

Попитахме БСП защо не са ги предали, но от там не отговориха.