Девет партии не са подали финансовите си отчети за 2016 г., съобщиха от Сметната палата. 5 от тях са в нарушение за втора поредна година, което според Закона за политическите партии означава, че трябва да бъдат разпуснати.

От одитния орган ще уведомят прокуратурата за ситуацията с „Български земеделски съюз“, „Гражданска сила“, „Движение за благоденствие и възход“, „КОЙ - компетентност, отговорност и истина“ и „Национално патриотично обединение“, тъй като ЗПП изисква съдът да заличи политическите сили по искане на държавното обвинение.

Освен тях, отчети не са подали и „Български национален съюз нова демокрация“,„Гражданско обединение за реална демокрация (ГОРД)“ (бившата партия на неуспелия кандидат-депутат от ДПС Слави Бинев-б.р.), „Народняшка земеделска партия Никола Петков“ и „Национален идеал за Единство“.

Други четири партии, „Роден край“, „Черноморец“, „Съюз България“ и „Българска демократична общност“, са подали документи в срок, но не са спазили изискванията за формата, съдържанието и начина на подаване и така също са в нарушение.

По закон за неподаден в срок и съответствие с изискванията финансов отчет, партията трябва да плати глоба в размер на между 5000 и 10 000 лв.

Общо 149 политически сили отговарят на правилата.

Предстои Сметната палата да започне ежегодния си одит на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии, които през предходната година са получавали държавна субсидия, ползвали предоставени им помещения - държавна или общинска собственост, и са участвали в избори.