Министри от служебното правителство направиха отчет на дейността си през псоледните 2 месеца. Всички те се похвалиха с добре свършена работа, която ще е в услуга и на следващите управляващи.

Безработни към края на месец април са 380 485 души - с 1.9% или с 6961 човека повече от април 2012 г. 56% (213 273 души) от регистрираните безработни са без квалификация, като този дял практически не се променя от началото на 2011 г. насам.

Това стана ясно по време на отчета на вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. В отчета на МТСП е записано, че е бил осигурен допълнителен финансов пакет от 41 млн. лева за най-уязвимите групи.

Вътрешният министър Петя Първанова се похвали, че в резултат от създадената организация денят за размисъл и самият изборен ден преминали без инциденти и сериозни нарушения на обществения ред.

По линия на противодействие на престъпността бе поставен фокус върху ограничаването на битовата престъпност. Продължи работата за пресичане и разкриване на тежката и организирана престъпност. Проведени бяха повече от 50 големи специализирани полицейски операции, гласи отчетът на МВР.

Според министъра на образованието, младежта и науката Николай Милошев организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити били на висота. „Продължи работата по изготвяне на Закона за предучилищното и училищно образование. Продължи изготвянето на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014”, посочи министърът. По думите му са предприети мерки от риск на загуба на средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Осигурени са средства за подготовка на новата учебна година.

„Готов е проектът за Закона за професионално образование и обучение, проектът на Закона за висшето образование, готов е проектът за Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система”, добави Николай Милошев.

„Координаторите по донорство са единственото слабо място при трансплантациите, всичко останало върви перфектно”, заяви здравният министър проф. Николай Петров по време на отчета си. "Ние сме в ситуацията, в която системата боледува и то много тежко. Следващият министър, въпреки всичките си добри намерения, няма изключително бързи и полезни ходове, които да дадат резултатите, трябва да се запушат пробойните по най-бързия начин", убеден е проф. Петров.

"Населението намалява, боледува, болниците са все повече и с по-голям обеми от дейности в един момент ще се окаже че всичките 7 милиона души ни отчитат по няколко пъти годишно някъде", коментира той.

Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов се похвали, че е задвижена подготовката за електронни решения, електронна съдебна карта на България, включваща цялата съдебна статистика. Подготвя се портал на съдебната власт, свързан с входа в електронното правосъдие, както и изработване на система за електронно гласуване на магистратите. Основен акцент на министерството е била работата по Търговския имотен регистър. „Готов е информационен портал за всички услуги на министерството”, допълни Йорданов.

Има желаещи за попълване на резерва на въоръжените сили, към настоящия момент имаме повече кандидати, отколкото са обявените места. Това съобщи министърът на отбраната Тодор Тагарев.

В отчета му е записано, че по време на мандата на служебното ръководство на Министерството на отбраната е осигурено непрекъснато и устойчиво управление на контингентите в мисии, дежурните сили, провежданите национални и международни учения и на развитието на въоръжените сили в съответствие с утвърдените стратегически планове.

Спортният шеф Петър Стойчев изрази мнението си, че една държава като България не може да финансира всички съществуващи спортове в страната. „Трябва да е ясно кои спортове са ценни за страната и кои я прославят в света. Основна цел беше да разработим концепция за определяне на приоритетните спортове в България и насърчаване на масовия спорт. Министерството проведе национално представително проучване. Резултатите ще послужат за подобряване на нормативната уредба”, посочи Стойчев.

„Даваме възможност в детските градини безплатни занимания на децата по физическо възпитание и спорт. Ще оставим 8 нови спортни площадки в цялата страна, 3 от които в София, а другите 5 с финансиране на министерството”, заяви Петър Стойчев. „Не се притеснявах да назова препятствията пред българския спорт с истинските имена”, похвали се той.

„Създадена е работна група за подбор на жури за Европейска столица на културата през 2019 г. По кандидатурите в Италия се работи изключително сериозно. Работи се по 10 проекта на стойност 60 милиона лева по ОП „Регионално развитие”. От тях са завършени 4. Сключени са 32 милиона лева по програма за консервация и реставрация на културни паметници”. Това отчете културният министър Владимир Пенев.