Държавата реши как да разпредели половин милиард лева от бюджета на инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". С тях ще бъдат финансирани 392 проекта на общини и 13 на министерства.

Проектите и програмите ще се реализират в сферата на здравеопазването, образованието, спорта, околната среда, ВиК и други, свързани с околната среда дейности, транспорт, инфраструктура, благоустройство на малките населени места, усъвършенстване на информационните системи, кадастъра, имотния регистър, проектиране и реконструкция на обществени и други публични сгради.

Разгледани са общо 1100 проектни предложения на общините. 392 от тях са одобрени.

С постановление на правителството се определя одобрените проекти да получат авансово 30% от сумата на проекта, а следващите плащания да се извършат на база на представени разходооправдателни документи от бенефициентите.

Одобряването на проектите в началото на годината ще даде възможност за провеждане на обществените поръчки и парите да започнат да се усвояват, коментира министърът на финансите. Той обясни, че, ако обществена поръчка постигне по-добра цена от заложената, остатъкът от парите ще се насочва за други проекти.

Ако процедурите бъдат обжалвани и има опасност това да спре проекта за дълго време, той ще бъде отлаган, а парите ще се насочват към нов.