Покана за опасната игра "Син кит" е открита в телефон на ученик в Бургас. С нея децата се призовават да изпълняват задачи, които могат да застрашат живота им. Полицията проверява случая.

Детето получило покана за играта "Син кит" е съвсем малко, то е в началните класове на училището. Учителите информират родители и полиция.

Полицията разследва случая.

"До този момент за него се получаваше информация единствено и само от интернет и то затова, че са се случвали подобен род неща в страни извън България", съобщи Цветелина Рандева, говорител на МВР – Бургас.

Учители и полицаи започват съвместни превантивни беседи за учениците.