Заверката на подпис на оторизиран от МВнР преводач на документи да се извършва от всички български нотариуси по места, а не, както досега, от централното управление на министерството в София, предлага вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева с промени в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Това съобщиха от пресцентъра на МВнР.

Измененията са публикувани днес за обществено обсъждане на сайта на министерството и в портала за обществени консултации strategy.bg.

Проектът цели да улесни гражданите и бизнеса и да ускори административните процедури при извършване на преводи, легализация и заверка на документи и други книжа.

"В момента заверките на подписа на преводача се извършват само от нашите служители в Централното управление в София, което води до значителни затруднения за българите, които живеят извън столицата.

Основен приоритет на нашето правителство е намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса във всички сфери и това поредно улеснение е част от мерките, които активно предприемаме в системата на МВнР за подобряване на обслужването", е посочила вицепремиерът Захариева.

В момента преводите на документи и книжа, които трябва да бъдат заверени от МВнР, се носят на ръка в Служба "Заверки и легализации" към дирекция "Консулски отношения", което изисква отделянето на сериозен времеви и финансов ресурс.

С предвижданите промени ще отпадне необходимостта представители на преводаческите фирми или гражданите да пътуват до Централно управление на външно министерство в столицата единствено с цел да заверят превод на определен документ.

За услугата в момента МВнР събира такса от 15 лв., а при нотариусите същото ще струва 5 лева без ДДС.

"Нашите нотариуси работят в 133 населени места в България и има възможност за всеобхватно обслужване на гражданите в цялата страна. Нотариалната камара подкрепя напълно усилията на министър Захариева за намаляване на административната тежест и ще продължим да работим в тази посока" , е посочил нотариус Димитър Танев, председател на Съвета на нотариусите, цитиран в съобщението.

За да бъде гарантирана правната сигурност и професионалното ниво на превода, в доклада си Екатерина Захариева предлага преводачът да се легитимира пред нотариуса с документ, издаден от МВнР, че е вписван в списъка с юридически лица, извършващи официални преводи на документи и други книжа.

От МВнР припомнят, че до момента екипът на Захариева е предприел и други действия за намаляване на административната тежест във ведомството. Сред тях са инсталиране на ПОС терминали за плащане с банкови карти на гишетата в Централното управление на МВнР в София и премахване на плащането с държавни таксови марки, поетапно въвеждане на плащане с банкови карти в консулските служби в чужбина, предложения за промени в Закона за българските лични документи.

Намаляване на таксата за издаване на временен паспорт (от 67 на 50 евро) и за издаване на свидетелство за съдимост (от 20 на 10 евро) с промяна на тарифите за таксите, които се събират от МВнР и улесняване на процедурата по включване на преводачески агенции в списъка на юридическите лица, извършващи официални преводи, са други стъпки, предприети в тази посока.