17-годишното момиче със специални образователни потребности, което стана жертва на агресия от малолетно момче в Кубрат, не е пострадало сериозно и отново е на училище.

И с жертвата, и с насилника, в момента работят преподаватели и психолози.

„След инцидента тя не е потърсила помощ нито от съученици, нито от родители, нито от мен като класен ръководител, но ще се работи с нея и ще овладеем ситуацията“, коментира преподавателката Силвия Джипова.

По предишни случаи с 13-годишното момче, се е занимавала общинската комисия за борба с протвообществените прояви.