Правителството реши да изготви промени в действащото законодателство, относно собствеността и финансирането на медиите в страната и тяхното разпространение. 

С това ще бъде натоварена специална работна група, която трябва да   предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на медията и източниците му на финансиране.

Експерти от няколко министерства трябва да предложат и механизъм, по който Комисията за защита на конкуренцията , която ще наблюдава и анализира медийния пазар, може да бъде сезирана.

В случай, че Комисията установи, че конкуренцията на медийния пазар е ограничена или нарушена, да бъде създаден механизъм за нейното възстановяване.

На антимонополната комисия ще бъде възложено да направи секторен анализ на медийния пазар в страната, участниците в него, конкуренцията и концентрацията на собственост в медиите.