Увеличение на заплащането за нощен труд за всички работници е договорено на среща в Министерския съвет между синдикатите и министри, обяви след разговорите президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов.

Решено е то е да е обвързано с минималната работна заплата и да се увеличава заедно с нея. Засега е договорено заплащането за нощен труд да е 0,15% от минималната заплата (610 лв. в момента), обяви социалният министър Деница Сачева. В момента за нощен труд се плащат 25 ст. на час, а с увеличението ще станата 92 ст. на час. 

Това предложение ще бъде внесено за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и после ще бъде гласувано от кабинета. Очаква се увеличението да е факт още тази година.

Синдикатите и правителството се договориха още да се променят изискванията, така че да може да се увеличат заплатите на здравните работници в детските градини и училищата. В момента те варират между 610 и 1007 лева.

Целта е да се постигне минимум от 900 лв., колкото е записано в колективния трудов договор. Ще се коригират стандартите, според които се определят брой медицински персонал за брой деца. Системата трябва да получи допълнително 9 млн. лв.

„Заплатите са от 610 лева до 1007 лева. Една община прави изключение с 1260 – Бяла. Става дума за 11 000 медицински специалисти в детските ясли, здравните кабинети и детските кухни“, заяви Пламен Димитров от КНСБ.

„Преговорите за заплати се водят в легитимни формати със социалните партньори в рамките на социалния диалог през НСТС. Навън протестират различни групи. По отношение на медицинските специалисти ние вече имахме възможността да кажем, че уважаваме труда на всички специалисти и сме за те да получават достойни заплати“, каза министър Деница Сачева, министър на труда и социалната политика.