Българските граждани в чужбина ще могат да подават заявления за издаване на лична карта по електронен път. Това решение беше взето от Министерски съвет. Целта на направените промени е намаляване на административната тежест на гражданите.

Желаещите да получат нова лична карта ще могат да го направят чрез електронната автоматизирана система на Министерството на външните работи. За целта няма да се изисква ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис.

Освен това се намалят сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина.

Приетите промени предвиждат гражданите да получават личните си документи чрез лицензирани пощенски или куриерски доставчици, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в съответните административни представителства, които предлагат тази услуга.

Осигурява се и възможността за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

Предвидено е издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с министерството на външните работи, освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, когато тяхното издаване се съгласува с МВР.