Българската православна църква почита паметта на св. Климент Охридски и първоучител на българския народ. Той е един от учениците на Светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската писменост и покровители на Европа.

Софийският университет, чийто патрон е св. Климент Охридски, има празник днес.

Св. Климент Охридски е един от най-значимите автори на старобългарски език. Той пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. В науката се посочват от 15 до 50 негови съчинения. 

След смъртта на Методий през 885 г. Климент е прогонен от Моравия с други ученици и идва в България. Цар Борис Първи ги приема и им възлага обучението на свещеници на старобългарски език.

Климент основава просветна школа в Охрид, смятана за първия славянски университет. В нея за седем години обучава близо 3500 ученици. По-късно, при цар Симеон, е ръкоположен за епископ.

Св. Климент Охридски е автор на забележителни за времето си съчинения - жития, похвални слова, химни. Известен е и с преводаческата си дейност. Заради своите дела след смъртта си епископ Климент е канонизиран.