След кратко боледуване почина Венка Ризова, дългогодишен председател на Контролния съвет на СБЖ.

Тя има 42 години стаж в БНТ и е майка на нашия колега Десислава Ризова. Поклонението ще се състои на 04.01.2023 г. от 12:00 ч. в Ритуалната зала на Централните софийски гробища.

"Ще запомним Венка като безкрайно честен, принципен и открит човек, като високоерудиран професионалист, като борбен синдикалист", написаха от СБЖ.

Венка Ризова завършва в началото на 70-те Икономическия факултет на Всесъюзния държавен институт по кинематография – ВГИК в Москва. След завръщането си в България работи първоначално в Програмна дирекция на единствената по онова време Българска телевизия, а по-късно преминава в Редадакция „Кино”, като в продължение на години се занимава с подбора на качествени съветски филми за нашата публика, както и с организацията на обработката им, превода, дублажа, субтитрите.

Била е също така командирована в Кореспондентското бюро на телевизията в Москва в периода, когато всеки петък у нас са излъчвани програми на тогавашните съветски телевизии. Във въпросното бюро се е извършвал подбор и обработка на тези програми.

"Тя се утвърждава и като принципен и борбен синдикалист в БНТ в периода, когато след промените у нас през 1989 г. започват трансформации и съкращения. Като председател на едно от дружествата на СБЖ в БНТ Венка винаги активно отстоява правата на колегите. Много дейна е и при воденето на преговори за сключване на колективен трудов договор и за заплати в БНТ", пишат още от СБЖ.

"С всичките си дейности Венка Ризова си спечелва висок авторитет и доверие сред колегията, което намира и израз в неколкократното ѝ избиране през годините за председател на Контролната комисия на СБЖ. На тази позиция тя също проявява своите типични качества – отговорност, принципност, почтеност, етичност, диалогичност. Превръща се в една от „носещите колони” в ръководството на СБЖ", добавят от съюза.

Екипът ни изказва дълбоки съболезнования на семейството.