Отиде си и един от най-големите литературоведи у нас. Проф. Никола Георгиев почина на 81 години. За кончината му съобщи съпругата му на страницата си във "Фейсбук".

Проф. Георгиев преподаваше "Теория на литературата" в Софийския университет „Св. Климент Охридски” повече от 45 години. Студенти от различни хуманитарни специалности посещаваха лекциите му и го слушаха със страхопочитание и преклонение.

Една от неговите запомнящи си фрази звучи така: "Приятел ми е литературата, но по-голям приятел ми е свободата в подхода към нея".

Става доктор на филологическите науки с дисертация на тема "Цитиращият човек в художествената литература" (1995), професор по теория на литературата в Софийския университет (1995). Ръководител на Катедрата по теория на литературата към Факултета по славянски филологии (1991-1995). Лектор по български език и литература в университетите в Прага, Санкт Петербург, Залцбург, Кардиф, Лондон, Киев, Пенсилвания.

Доктор хонорис кауза е на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Носител на Хердерова награда за литература (2000) и на Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“. През 2000 г. получава Хердерова награда за литература.