Парадокс за родителите - държавата разрешава почасово посещение на детски градини за деца на 3 и 4-годишна възраст, без обаче да го финансира. Така 3 часа в забавачката на ден излизат на родителите по-скъпо от целодневен престой с хранене.

Синът на Стоянка Благоева е приет на почасова организация в детска градина в София. Тъй като не може да влезе на целодневна, родителите му го записват. Има право да посещава заведението 3 последователни часа сутрин за лев и 30 на час.

„Не знам защо, таксата трябва да е по-висока от децата, които ходят целодневно, които се обучават, спят там и се хранят. Недоумявам”, споделя Стоянка Благоева.

Майката пише писмо до Столичната община, в което изчислява, че таксата за месец октомври излиза 89,20 лв, а за дете на целодневна форма - 60 лв.

От Столичната община отговарят, че  цената е изчислена от финансисти. Базата, върху която е формирана, е единният разходен стандарт.

Единния разходен стандарт за децата в тази възраст е 1870 лева, а през следващата година ще бъде увеличен на 2190. Детските градини обаче не получават държавна помощ за децата на почасова организация.

Обяснението на министерството почасовите посещения не влияят върху размера на основните видове разходи, свързани с дейността на детските градини – възнаграждения на персонала, храна, отопление. Липсата на храна обаче кара децата да се чувстват различни.

Община е инструктирала директорите да дават храна при желание на родителите срещу заплащане, но така децата трябва да прекарат в градината повече от определените 3 часа.

„Аз не виждам никакъв проблем детето да остане и да обядва заедно с децата в групата”, посочи Мария Минчева от Столична община – дирекция „Образование”.

Общината отново подготвя промени в условията за приема догодина. Казуса с почасовата организация ще бъде разгледан.